Masterclass 2012 aanpak van geweld in relaties

Het lectoraat huiselijk geweld en hulpverlening in de keten organiseerde in 2012 voor de tweede maal een negendaagse masterclass over de aanpak van geweld in relaties, KOSHI genaamd, met inhoudelijk focus op oplossings- systeem- en krachtgericht werken en structurele aandacht voor hulpmiddelen en implementatie. Tal van gerenommeerde gastdocenten en werkveldpartners droegen bij aan het programma. Voor meer informatie, een mindmap, een impressiefilm of een rapport klik hier.