Focusgesprekken over eergerelateerd geweld

Lector Sietske Dijkstra en kenniskringlid Esmah Lahlah schreven voor de eergerelateerd geweldskrant een eerste verslag Eervol en vrij leven van hun gesprekken met cliënten en medewerkers in de vrouwenopvang, dit is te vinden op www.opvang.nl en dan doorklikken naar de eg-krant. Daar staat sinds eind oktober 2008 ook de analyse van de focusgroep over ketensamenwerking, samengevat als strijd om tijd ten aanzien van de aard van de problematiek, de benodigde expertise van professionals en de benodigde samenwerking en afstemming tussen ketenpartners.